کلسترول

کلسترول(CHOL)

اسم کلسترول که به میان می آید ناخودآگاه به یاد چربی و خطر سکته قلبی می افتیم. پژوهش های زیادی نشان داده اند که بالاتر بودن سطح کلسترول خون می تواند زمینه را برای گرفتگی عروق بسیار ظریف نواحی مغزی و قلبی فراهم آورد و به همین دلیل است که این روزها تبلیغات فراوانی برای حذف این ماده غذایی از خوراکی های ما انجام می شود. سطح بالای کلسترول معمولاً با علائم خاصی همراه نیست، بنابراین آزمایش کلسترول ابزاری مهم در تشخیص آن است. هزینه آزمایش چربی کلسترول خون

آزمایش کلسترول و به صورت کلی پنل چربی ها(Lipids Panel) بهتر است به صورت ناشتا انجام شوند.

مقدار طبیعی در خون:

کلسترول مجموع اگرچه به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد اما فاکتوری مهم در بررسی ها به شمار می آید. معولا برای گزارش این ماده از واحد میلی گرم در دسی لیتر(mg/dL) استفاده می شود، در این حالت اعداد پایین تر از ۲۰۰ واحد مناسب، اعداد بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ واحد در مرز خطر و افراد دارای بیش از ۲۴۰ واحد کلسترول در جریان خون، در خطر جدی رده بندی خواهند شد.

هزینه آزمایش چربی کلسترول خون

کاهش میزان چربی خون:

۱- کاهش وزن

۲- مصرف خوراکی های سالم

۳- عدم مصرف غذاهای آماده و چرب

۴- ورزش منظم روزانه

۵- آزمایش دادن منظم به صورت سالیانه

هزینه آزمایش چربی کلسترول خون

برای انجام آزمایش کلسترول می توانید از بسته چکاپ کامل ایمن آغوش استفاده کنید. مزایایی شامل نمونه گیری در محل کار یا منزل، ارسال جواب ها روی گوشی تلفن همراه، ارسال جواب های فارسی قابل درک توسط فرد برای وی و امکان پرداخت هزینه پس از نمونه گیری از جمله موارد مثبت در این بخش به شمار می آیند.