شرکت سالم، با کارمندان سالم

با استفاده از پیشنهاد ویژه ی سازمانی ما، همه افراد شرکت می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای اضافه تر بر نرخ مصوب وزارت بهداشت برای انجام آزمایش چکاپ و دریافت خدمات رایگانی همچون نمونه گیری در محل، مشاوره پزشکی، جواب آزمایش گرافیکی و … به صورت سالانه چکاپ شوند. حتی اگر نیاز به آزمایش هایی غیر از چکاپ دارید در همین قالب می توانید آن ها را هم درخواست دهید.