نمونه گیرهای ایمن آغوش فاقد علامت خاصی بوده و به صورت ناشناس و کاملا محرمانه در منزل، محل کار یا هر محیط دیگری نسبت به دریافت نمونه شما اقدام می کنند. نمونه گیر از محتوای آزمایش شما آگاه نیست و آزمون شما در برگه وی چکاپ کامل ذکر می شود. نمونه گیری آزمایش رایگان و محرمانه در خانه

نمونه گیری آزمایش رایگان و محرمانه در خانه

چرا نمونه گیری در منزل یا محل کار؟

۱- صرفه جویی در وقت

۲- رهایی از درگیری در ترافیک صبحگاهی و پیدا کردن جای پارک

۳- منتظر نماندن در صف های طولانی

۴- لازم نیست در مورد آزمایش خود با کسی صحبت کنید 😉

۵- صندلی بخش نمونه گیری را با هزاران نفر شریک نمی شوید!

 

شما چند ماه و حتی چند سال است! که می خواهید یک آزمایش چکاپ کامل بدهید اما آن را پشت گوش می اندازید. برای خودتان بهانه تراشی می کنید و آن را به هفته دیگر موکول می نمایید. خدمات نمونه گیری در محل ایمن آغوش به شما کمک می کند بهانه تراشی را کنار بگذارید، دیگر هیچ توجیحی وجود ندارد، خیلی ساده در کمتر از ۳ دقیقه بسته آزمایشی خود را سفارش دهید و نمونه گیر های ما ظرف کمتر از ۴۸ ساعت در منزل، محل کار یا هر مکان دیگری که برای شما مناسب باشد به شما مراجعه می کنند و نمونه گیری شما را به روش استاندارد انجام می دهند. نمونه سپس با رعایت تمامی اصول ایمنی به آزمایشگاه منتقل می شود و جواب ها در حداکثر ۷۲ ساعت آینده برای شما ارسال خواهند شد.

دیگر لازم نیست به آزمایشگاه بروید، ما آزمایشگاه را هر کجا که باشید می آوریم!

نمونه گیری آزمایش رایگان و محرمانه در خانه

نمونه گیری آزمایش رایگان و محرمانه در خانه